Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 5

Trak Racer

Trak Racer Floor Standing Triple Monitor Stand Tube Frame Edition

Trak Racer Floor Standing Triple Monitor Stand Tube Frame Edition

Giá thông thường 13,890.00 ฿ THB
Giá thông thường Giá bán 13,890.00 ฿ THB
Giảm giá Đã bán hết
Đã bao gồm thuế.

FREESTANDING TRIPLE MONITOR STAND - 30" TO 45" DISPLAYS OVERVIEW

Trak Racer Black Powder Coated Floor-Mounted Triple Monitor Stand for 3 Monitors and TVs up to 45"

Suitable for:
• 3 x 30" to 45" Monitors/TVs
• Optional - Overhead 1 x 16" to 70" Monitor/TV

Xem toàn bộ chi tiết